четвер, 6 грудня 2012 р.

.Про значення зелених рослин у природі й житті людини.

Вивченню складних явищ, які відбуваються в зелених рослинах, присвятив своє життя російський учений Климент Аркадійович Тімірязєв. Він з’ясував важливу роль сонячного світла і хлорофілу в утворенні органічних речовин.

У своїй книжці «Життя рослин» К. А. Тімірязєв розповідає про це дуже просто й поетично:

«Колись, десь на землю впав промінь сонця, але він упав не на безплідний грунт, він упав на зелену билинку пшеничного ростка, або, краще сказати, на хлорофілове зерно. Ударяючись об нього, він погас, перестав бути світлом, але не зник. Він тільки затратився на внутрішню роботу…»

Зелені рослини засвоюють сонячну енергію в процесі фотосинтезу. Живлячись, вони ростуть, цвітуть, у них достигають плоди і насіння. З органічних речовин збудоване тіло рослини, усі її клітини й органи. Органічні речовини відкладаються також у насінні, плодах, коренях і стеблах рослин.

пʼятниця, 30 листопада 2012 р.

Біологія вивчає різноманіття живих організмів, їх будову, життєдіяльність, розмноження, походження, зв’язки між собою і з неживою природою, природні угруповання організмів та класифікує їх. Біологія об’єднує велику кількість наукових галузей знань, таких як ботаніка, зоологія, генетика, фізіологія, цитологія, анатомія, морфологія, мікробіологія, ембріологія, систематика, біогеографія, біоніка, молекулярна біологія, радіобіологія, космічна біологія, фітопатологія, біохімія тощо.
Досягнення біології широко використовують у сільському господарстві (для підвищення врожайності сільськогосподарських рослин і продуктивності тварин, для боротьби із шкідниками та хворобами рослин і тварин) та в медицині. Тільки на основі знання біологічних законів можлива правильна організація охорони довкілля та раціональне використання природи.
Сучасний живий світ поділяють на царства: Бактерії, Рослини, Тварини, Гриби. Бактеріїце організми, що мають клітину, але не мають сформованого ядра, їх називають прокаріотами. Гриби, рослини та тварини мають сформоване ядро в клітинах, їх називають еукаріотами. Окремо від них стоять доклітинні організмивіруси. Властивість живого вони виявляють тільки перебуваючи у клітинах інших організмів.


Основні методи наукових досліджень

Біологія, як і будь яка наука має свої  наукові методи досліджень. Тобто ці методи являють собою набір прийомів та операцій для побудови системи наукових знань. Біологія застосовує такі основні методи досліджень:
1. Описовий метод – використовувався ще на перших етапах розвитку біології. Полягає в спостереженні за біологічними об’єктами та явищами, та у їх детальному описуванні. Це – первинний сбір загальної  інформації про об’єкт дослідження.
2. Моніторинг – це система постійного спостереження за станом та перебігом процесів певного живого організму, екосистеми, чи всієї біосфери.
3. Порівняльний метод – виявляє відмінності та схожість між біологічними об’єктами та явищами.
Гербарій. Незамінимий помічник для порівняння будови частин різних рослин
Мал.1 Гербарій. Незамінимий помічник для порівняння будови частин різних рослин.
4. Історичний метод – дозволяє на основі даних про сучасний організм та його минуле відстежити процес його розвитку.
5. Експериментальний  метод – створення штучних ситуацій, для виявлення певних властивостей живих організмів.
Експеримент може бути польовим, коли піддослідні організми чи явища перебувають в своїх природних умовах,  та лабораторним.
В наш час лабораторні дослідження та експерименти сягнули нових висот в усіх наукових галузях.

Що вивчає біологія? Ви вже знаєте, що нашу планету населяють різноманітні живі істоти: бактерії, гриби, тварини, рослини. Кількість видів живих істот перевищує два мільйони. Одні з них добре помітні, а інші мають настільки дрібні розміри, що побачити їх неозброєним оком неможливо. Організми освоїли різні середовища життя: ви їх можете знайти як у морях, так і у невеликих калюжах, у ґрунті, на поверхні і всередині інших живих істот. Усіх їх вивчає наука біологія.
Біологія - це наука, яка вивчає життя в усіх його проявах. Вона досліджує різноманітність організмів, їхню будову, процеси життєдіяльності, хімічний склад, взаємозв'язки з навколишнім середовищем та багато інших різноманітних проявів живого. Кожну з груп організмів вивчає окрема біологічна наука. Наука про рослини дістала назву ботаніка, наука про тварин - зоологія, а наука про гриби - мікологія. Будову організмів вивчають науки морфологія та анатомія, процеси життєдіяльності - фізіологія. Взаємодію живих організмів, їхніх угруповань між собою, а також з умовами неживої природи вивчає наука екологія.
Існує й багато інших біологічних наук, з якими ви ознайомитеся у старших класах.Файл:Мал. 3. Середовища життя організмів.jpg